Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2019-05-08 12:44
Dział: Sprawozdania » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Dorota Kiliańska
Data: 2019-05-08 12:43
Dział: Sprawozdania » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Dorota Kiliańska
Data: 2019-05-08 12:42
Dział: Sprawozdania » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Dorota Kiliańska
Data: 2019-05-08 12:42
Dział: Sprawozdania » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Dorota Kiliańska
Data: 2019-05-08 12:41
Dział: Sprawozdania » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Dorota Kiliańska
Data: 2019-05-08 12:41
Dział: Sprawozdania » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Dorota Kiliańska
Data: 2019-05-08 12:39
Dział: Sprawozdania » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Wykonanie: Dorota Kiliańska
Data: 2019-05-08 12:39
Dział: Sprawozdania » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Wykonanie: Dorota Kiliańska
Data: 2019-05-08 12:37
Dział: Sprawozdania » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dodatkowa.
Wykonanie: Dorota Kiliańska
Data: 2019-05-08 12:36
Dział: Sprawozdania » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dodatkowa.
Wykonanie: Dorota Kiliańska