Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Informacje Ogólne 1603
   Organizacja Placówki 304
Administracja
   Dyrektor 313
   Zastępcy Dyrektora 276
   Rada Rodziców 257
   Grono Pedagogiczne 265
   Samorząd Uczniowski 262
   Samodzielne Stanowiska 230
Akty Prawne
   Statut 243
   Wewnątrzszkolny System Oceniania 228
   Budżet 276
   Pozostałe 224
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia / rok 2015 18882
Inne
   Redakcja Biuletynu 334
Sprawozdania
   2018 283
Łączna liczba odwiedzin:23980