Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Informacje Ogólne 3528
   Organizacja Placówki 513
Administracja
   Dyrektor 526
   Zastępcy Dyrektora 472
   Rada Rodziców 459
   Grono Pedagogiczne 499
   Samorząd Uczniowski 458
   Samodzielne Stanowiska 431
Akty Prawne
   Statut 454
   Wewnątrzszkolny System Oceniania 428
   Budżet 1893
   Pozostałe 521
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia / rok 2015 25313
Inne
   Redakcja Biuletynu 657
Sprawozdania
   2018 813
Łączna liczba odwiedzin:36965