artykuł nr 1

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załączniki:
Załącznik 550 KB
artykuł nr 2

Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załączniki:
Załącznik 481 KB
artykuł nr 3

Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załączniki:
Załącznik 561 KB
artykuł nr 4

zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Załączniki:
Załącznik 461 KB
artykuł nr 5

Informacja dodatkowa.

Załączniki:
Załącznik MB